Ey Batıtrakya`lı asil Türk çocuğu ne mutlu sana;
Sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş savaşına;
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına;
Selam duruyor milletler senin şu milli bayrağına.

Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu;
Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu;

Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına;
Bu ne ülvi şereftir gömülmek ecdad toprağına;
Yurtta hürriyetin,istiklalin rüzgarı esiyor;

Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor;

Bu şanlı milli istiklal savaşından asla dönülmez!
Karşımıza çelik ordular da çıksa,bizi ürkütemez!

Biz; milli istiklal için Meriç`i,Karasu`yu aştık;
Bütün müstevlileri ezerek,yenerek hedefe ulaştık;
Balkan`larda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık;
İlk defa hürriyet fikrinin meş`alesini biz yaktık;

Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak!
Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçaçak!

Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız;
Şu steplerin kurd`u, arslan`ı göklerin kartalıyız;
Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınaları andırır;
Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır;

Batı Trakya cumhuriyeti yaşayacak, yaşayacak!
Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak!

Ey şirin Batı Trakya!. İşte nihayet esaretten kurtuldun;
Ey düşmanlar!. Sanmayınki savaşlardan bu millet yorgun;
Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak;
Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak;


Batı Trakya Gen.Kur.Bşk. P.Kur.Bnb.
Sülayman ASKERİ
Dedeağaç,3 eylül 1913, Batı Trakya