Follow us on Steam Follow us on FB Follow us on Twitter Subscribe on Youtube

Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

Hanbeli Mezhebinin Özellikleri Nelerdir?

Collapse
X
 • Filtreleme
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Hanbeli Mezhebinin Özellikleri Nelerdir?

  Hanbeli mezhebine göre iman, gönülle gerçeklemek, dille söylemek ve amel etmektir; İslam ise gerçeklemek ve ikrar etmektir. İnsan, bir emri inkar etmedikçe dinden çıkmaz; ancak şirk koşmak, bundan hariçtir, Büyük günah işleyen, tövbe etmeden ölürse Allah, o kulu, dilerse bağışlar, dilerse azap eder ona. Kadere inanmak ve bu hususta tartışmaya girmemek gerektir. Allah’ın sıfatları hususunda da tartışmak caiz değildir, ister günahtan kaçınsın, ister kötü kişi olsun, her imamın arkasında namaz kılınabilir.


  Hanbeli mezhebine göre, Müslümanların başına geçen, onların rızasıyla geçmiş, yahut zorla onları hükmü altına almış olsun, ona itaat etmek gerektir; isyan eden suçludur; bu isyan halinde ölürse, kafir sayılır.

  Ashabın hepsi de haklıdır, tâbiiler hakkında da hüküm budur. Aralarındaki çekişmeler, içtihat yüzündendir; Hanbeli fıkhında esas, nass, yani kitap ve sünnettir. Bunlardan sonra sahabenin fetvaları gelir. Bu fetvalar arasında ayrılık, aykırılık olursa, kitap ve sünnete uyanları tercih edilir. Bir hadisi rivayet eden sahabi bilinmese bile o hadis (Mürsel) kabul edilebilir; rivayet edeni güvenilir kişi bulunmayan, fakat yalan olduğu sabit olmayan hadis te böyledir. Bir meselede, sahabenin fetvası bulunmaz, fakat tabiinin fetvası olursa o fetva kabul edilir. Kıyas, ancak kitapta, sünnette ve icma’da bulunmayan şeyler hakkında caiz olabilir.

  Hanbeli mezhebi,
  hiçbir bölgede çoğunluk sağlayamamıştır. Bunda, öbür mezheplerin yayılmış ve yerleşmiş olması ve Hanbelilerin taassubu büyük bir etki yapmıştır. Hanbelîler, kabir ziyaretini yasaklıyorlar, her yeniliğe bidat damgasını vuruyorlar, 10. yüzyılda evlere saldırıyorlar, içki buluyorlarsa döküyorlar, şarkıcıları dövüyorlar, çalgıları kırıyorlardı. Alıma satıma bile karışıyorlar, erkeklerin kadınlarla , hatta küçük kızlarla bile sokağa çıkmasına engel oluyorlar, böyle bir şeye rastladılar mı, kadınlara kötü sözler söylüyorlar, aleyhlerinde tanıklıkta bulunuyorlardı. İbni Teymiyye’nin fikirleri, bütün Hanbelilerce mukaddes sayılmadaydı. Suudiler, Hicaz’a hakim olduktan sonradır ki Hanbeli mezhebi, biraz kuvvetlendi.
Hazırlanıyor...
X